DocTruyenChuFull.Com

Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị truyện chữ Full. Tử Vi Tiên Vực đứng ở tiên đạo chi đỉnh Tiên Hoàng Tiêu Trần, trở lại đô thị, phát hiện rất nhiều điều thú vị. Hắn bỏ lại rác rưởi công pháp, bị một đống người tôn sùng là võ đạo thánh điển. Mấy thằng đệ trở thành người người kính ngưỡng Thần Cảnh cường giả.