DocTruyenChuFull.Com

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Trình Tuyển là một mỹ nam lạnh lùng, khuôn mặt đẹp đó nhưng chẳng làm được, một nam nhân lãnh đạm trong việc hành phòng. Mà Nguyễn Thu Thu xuyên thành vợ cũ của bạch nguyệt quang Trình Tuyển, một nữ phụ ác độc chê nghèo ham giàu. Lúc cô xuyên vào, trên bàn đặt một tờ đơn đề nghị ly hôn.