DocTruyenChuFull.Com

Xuyên Thành Em Gái Vai Ác (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Xuyên Thành Em Gái Vai Ác

Xuyên Thành Em Gái Vai Ác

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Khi đại BOSS hắc hoá có em gái là người xuyên thư. Thẩm Du vô tình xuyên qua một quyển ngôn tình máu chó, trùng tên với một nhân vật nữ phụ, oanh liệt làm em gái của vai ác đó.