DocTruyenChuFull.Com

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa truyện chữ Full. Vòng quay định mệnh giúp Nam Tần gặp gỡ được một con thần thú có thể xuyên qua các thế giới. Cô và nó hợp tác cùng nhau, cô giúp nó thu thập công đức. Sau khi thành công cô có thể quay lại quá khứ nghịch thiên cải mệnh.