DocTruyenChuFull.Com

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Đọc truyện Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút truyện chữ Full. Nàng nguyên lai là cái nữ phụ, mỗi lần kết cục đều rất thảm. Về sau mới tỉnh ngộ, khóa lại nàng hoang dại hệ thống là cái thiểu năng, nàng quyết định mặc kệ nó.

Hệ thống: Cảnh cáo! Mời siêng năng làm việc, bằng không thì sẽ bị xoá bỏ.

Đường Quả: Nằm mơ.

Hệ thống: Túc chủ, van cầu ngươi, không muốn lại khi dễ nam nữ chính.