DocTruyenChuFull.Com

Xuyên Nhanh: Hoàng Hậu Chỉ Có Thể Ta Tới Đảm Đương! (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Xuyên Nhanh: Hoàng Hậu Chỉ Có Thể Ta Tới Đảm Đương!

Xuyên Nhanh: Hoàng Hậu Chỉ Có Thể Ta Tới Đảm Đương!

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Xuyên Nhanh: Hoàng Hậu Chỉ Có Thể Ta Tới Đảm Đương! Leng keng! Hoan nghênh đi vào mau xuyên hệ thống, nhiệm vụ của ngươi đó là đương hoàng hậu! Hệ thống sẽ không có bất luận cái gì can thiệp hoặc nhắc nhở, địa bàn của ngươi, ngươi làm chủ.

5 Chương mới nhất Danh sách chương