Chương 5024: Đại kết cục

Chương 5023: Trước khi đi

Chương 5022: Ở trạm phát điện trên đảo 2

Chương 5021: Ở trạm phát điện trên đảo 1

Chương 5020: Thế giới bên ngoài

Chương 5019: Nghịch thiên mà đi

Chương 5018: Lục đạo luân hồi

Chương 5017: Đánh chết Thần Linh Thánh Vương 2

Chương 5016: Đánh chết Thần Linh Thánh Vương 1

Chương 5015: Hỗn Độn Tử Mông 2

Chương 5014: Hỗn Độn Tử Mông 1

Chương 5013: Rốt cuộc cũng thức tỉnh

Chương 5012: Thánh chủng 2

Chương 5011: Thánh chủng 1

Chương 5010: Quyết thứ năm

Chương 5009: Phán Quyết thiên địa 2