DocTruyenChuFull.Com

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Sở Thanh VS Diệp Thần Hi. Sở Thanh là một nam sinh trung học bình thường, bỗng một ngày xuyên vào thế giới võ giả buộc lòng anh phải dốc sức tu luyện để có thể tự mình tồn tại được trong thế giới này. Đến khi đạt đến mức đỉnh cao của võ luyện thì anh lại một lần nữa phải độ kiếp vào thế giới nữ cường với thân xác của mình ở kiếp trước.