DocTruyenChuFull.Com

Vô Tận Đan Điền (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Vô Tận Đan Điền

Vô Tận Đan Điền

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Vô Tận Đan Điền truyện chữ full. Khí Hải là nơi tu luyện giả nạp khí căn bản, là nơi trực tiếp chứa đan điền, ảnh hưởng đến thiên phú, hóa khí trụ cột. Thiên phú cao hơn người thì một cái Khí Hải thường có mấy cái đan điền. Đan điền càng nhiều, thiên phú càng cao, tốc độ nạp khí, hóa khí lại càng nhanh. Người cả đời Khí Hải có bao nhiêu đan điền đều là trời sinh sao có vậy. Nhưng, nếu có pháp quyết tu luyện tăng số đan điền lên thì sao?