DocTruyenChuFull.Com

Vô Địch Thiên Đế (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Vô Địch Thiên Đế

Vô Địch Thiên Đế

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Vô Địch Thiên Đế truyện chữ Full. Diệp Phàm trùng sinh trăm năm trước đó. Nhất kiếm chém Cửu Tiêu, ngự Thần Thú, đúc Thần Binh, Phá Hư Không, Thành Đế Chủ