DocTruyenChuFull.Com

Vô Địch Kiếm Vực (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Kiếm Hoàng, nhất kiếm phá vạn pháp, là kiếm tu nhóm tối cao phong hào. Ở Nam Vực, Đao tôn, Võ thần,... vẫn như cũ tồn tại, mà Kiếm Hoàng lại là đã có mấy ngàn năm không có xuất hiện. Kiếm Tông tạp dịch đệ tử Dương Diệp ngẫu nhiên đến thần bí lốc xoáy, vì thế, hắn đi lên một cái không giống người thường kiếm đạo chi lộ.