DocTruyenChuFull.Com

Vĩnh Hằng Thánh Vương (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Vĩnh Hằng Thánh Vương

Vĩnh Hằng Thánh Vương

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương truyện chữ Full. Truyện vĩnh hằng thánh vương nói về Hoang Võ từ 1 thiếu niên Linh căn không trọn vẹn phải tu tập Yêu Điển bước vào đường tu hành gian nan. Từ đó, một đời yêu nghiệt quật khởi tại Thiên Hoang, khiến Tiên Ma run rẩy, Chư Thánh cúi đầu.