DocTruyenChuFull.Com

Vạn Đạo Kiếm Tôn (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Vạn Đạo Kiếm Tôn

Vạn Đạo Kiếm Tôn

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đoạt thiên địa tạo hóa, trúc vô thượng thần công. Thiếu niên Kiếm Vô Song, người mang Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, tự học luyện điểm bắt đầu, liền cách kinh bạn đạo, nghịch thiên mà đi.