DocTruyenChuFull.Com

Vạn Cổ Tà Đế (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Vạn Cổ Tà Đế

Vạn Cổ Tà Đế

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Vạn Cổ Tà Đế truyện chữ Full. Thiếu niên Tà Thiên, vận mệnh nhiều thăng trầm, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, Chư Giới muốn trảm. Xông Cửu Châu, sát phá non sông! Chiến Thất Giới, Tà chữ che trời!