DocTruyenChuFull.Com

Vạn Cổ Kiếm Thần (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Vạn Cổ Kiếm Thần

Vạn Cổ Kiếm Thần

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Đọc truyện Vạn Cổ Kiếm Thần truyện chữ. Kiếm Khách Phong Lưu Nhất Thiên Hạ, tên là Trầm Tam Công Tử. Kiếm Pháp Nổi Danh Nhất Thiên Hạ, gọi là Vạn Tàng Kiếm Kinh .Địa Phương Thần Bí Cường Đại Nhất Thiên Hạ, chính là Khí Kiếm Sơn Trang.