DocTruyenChuFull.Com

Tu Chân Giả Tại Dị Thế (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Tu Chân Giả Tại Dị Giới truyện chữ Full. Sau khi sống lại, Nhạc Thành từ một tên phế vật không thể tu luyện đấu khí và ma pháp đã có thể tu luyện chân khí và luyện đan, hắn bắt đầu lột xác, trở thành một con người khác hẳn, đầy mạnh mẽ và lãnh khí.