DocTruyenChuFull.Com

Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

"Trầm Tu Cẩn, những tên côn đồ hại chết Vi Trà không phải do tôi sắp xếp..." Giản Đồng vừa mở miệng, một bàn tay thon dài có lực bóp cằm cô không thương tiếc, trên đỉnh đầu truyền tới giọng đầy từ tính của hắn "Cô thích tôi đến vậy sao?"