DocTruyenChuFull.Com

Tinh Giới (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Tinh Giới

Tinh Giới

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Lâm Thiên trong một lần tình cờ ngẫu nhiên được một chiếc nhẫn thần bí “Tinh Giới”. Bên trong “Tinh Giới” chứa hơn mười vạn văn minh thế giới gồm rất nhiều như: Võ Hiệp Văn Minh, Ma Huyễn Văn Minh, Tu Chân Văn Minh, Tinh Tạp Văn Minh, Linh Hồn Văn Minh…