DocTruyenChuFull.Com

Nhập Số Chương Để Tìm Chương VD: 200
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia (Đại Lão Gọi Ta Là Tiểu Tổ Tông)

Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia (Đại Lão Gọi Ta Là Tiểu Tổ Tông)

Trạng Thái: Full
Thể Loại: Ngôn Tình Trọng Sinh
Views: 4353

Đọc truyện Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia truyện chữ Full. Đọc truyện Đại Lão Gọi Ta Là Tiểu Tổ Tông truyện chữ Full. Người ngoài trong mắt, phó tam gia đại biểu cho phú khả địch quốc, quyền thế ngập trời, tâm tư thâm trầm, thần! Phó thái thái trong mắt, đại hình cao lãnh tàng ngao. Thế giới này, đối với Phó Tam Gia mà nói, chỉ có hai loại người. Phó thái thái, cùng Phó thái thái bên ngoài người.