DocTruyenChuFull.Com

Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn

Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Tiểu Thúc Tổ Mời Xuất Sơn truyện chữ Full. Trấn Tiên Tông, tông chủ nhiều chức cao tầng đột nhiên vẫn lạc, môn phái lâm vào hỗn loạn phải thỉnh một mực tại cấm địa tu luyện Tiểu sư thúc rời núi. Vị này Tiểu sư thúc, chỉ có 18 tuổi, hơn nữa, một điểm tu vi đều không có.

Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên phát hiện, hắn mỗi một câu, mỗi một cái động tác, đều phù hợp tự nhiên, không bàn mà hợp ý Thiên Đạo.

Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc, Cho Mời Tiểu Sư Thúc, Tiểu Thúc Tổ Mời Xuống Núi