DocTruyenChuFull.Com

Tiên Võ Đế Tôn (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Tiên Võ Đế Tôn

Tiên Võ Đế Tôn

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Tiên Vũ Đế Tôn suất lĩnh trăm vạn Thần Tướng đánh vào Thái Cổ Hồng Hoang, lại không một người trở về, chỉ có một đám chân hỏa còn sót lại thế gian. Chín ngàn năm sau, môn phái phế đồ Diệp Thần, bị đuổi ra tông môn, không cho rằng gia, dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên được chân hỏa, lại đạp tiên vũ chi lộ.