Chương 3202: Tân sinh

Chương 3201: Thiên nhân vĩnh cách

Chương 3200: Huyết hải

Chương 3199: Đuổi tận giết tuyệt

Chương 3198: Đại kiếp nạn hàng lâm

Chương 3196: Tinh hà lại hiện ra.

Chương 3197: Tân hỏa

Chương 3195: Ngửa mặt lên trời

Chương 3194: Chớp mắt vĩnh hằng

Chương 3193: Tuyệt cảnh chi chiến

Chương 3192: Minh Phúc Cửu Thiên

Chương 3190: Thiên ý như đao

Chương 3191: Không có đường lui

Chương 3189: Chư quân bảo trọng!

Chương 3188: Thiên đình tội ác!

Chương 3187: Chúng sinh cơ duyên