DocTruyenChuFull.Com

Tiên Đế Trở Về (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Tiên Đế Trở Về

Tiên Đế Trở Về

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Tiên Đế Trở Về truyện chữ Full. Ba năm trước đây, Vân Thanh Nham từ phàm nhân giới ngoài ý muốn rơi vào Tiên giới. Ba ngàn năm, hắn trở thành quát tháo Tiên giới Vân Đế. Phá vỡ hư không, trở lại phàm nhân giới Vân Thanh Nham phát hiện nơi này thời gian chỉ qua ba năm."Đã từng, ta không có thực lực thủ hộ người thương, hiện giờ, ta muốn toàn bộ thế giới nằm rạp xuống tại ta dưới chân."