DocTruyenChuFull.Com

Nhập Số Chương Để Tìm Chương VD: 200
Thụ Đồ Vạn Lần Trả Lại, Vi Sư Thật Thương Các Ngươi (Đệ Tử Tu Luyện, Ta Nằm Chơi)

Thụ Đồ Vạn Lần Trả Lại, Vi Sư Thật Thương Các Ngươi (Đệ Tử Tu Luyện, Ta Nằm Chơi)

Trạng Thái: Đang cập nhật
Thể Loại: Xuyên Không Hệ Thống
Views: 16580

Thụ Đồ Vạn Lần Trả Lại, Vi Sư Thật Thương Các Ngươi (Đệ Tử Tu Luyện Ta Nằm Chơi bên truyện tranh). 

Tiêu Huyền vượt qua huyền huyễn thế giới, trở thành Hồng Mông tông sinh mệnh ốm sắp chết trưởng lão.

Thời khắc sắp chết, Tiêu Huyền đã thức tỉnh thu đồ đệ phản hồi hệ thống, chỉ cần đối đồ đệ tốt, thì có thể thu được vạn lần trả lại.

5 Chương mới nhất Danh sách chương
Đọc truyện chữ Full
Đọc truyện chữ Full
Đọc truyện chữ Full
Đọc truyện chữ Full