DocTruyenChuFull.Com

Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi

Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi truyện chữ. Ngài từ nhỏ cùng Đốc Quân phủ nhị thiếu soái định ra thông gia từ bé.” Tới đón Cố Khinh Chu quản sự Vương Chấn Hoa, đem việc này ngọn nguồn nói cho nàng.