DocTruyenChuFull.Com

Nhập Số Chương Để Tìm Chương VD: 200
Thiên Châu Biến

Thiên Châu Biến

Trạng Thái: Full
Thể Loại: Huyền Huyễn
Views: 2796

Tu luyện Thể Châu giả gọi là Thể Châu Sư, tu luyện Ý Châu giả gọi là Ý Châu Sư, mà tu luyện Thiên Châu giả tất nhiên gọi là Thiên Châu Sư vậy. 

Mỗi người đều có bản mạng châu, sau khi thức tỉnh, hoặc là Ý Châu, hoặc là Thể Châu. 

Chu Duy Thanh hắn luyện là Thiên Châu

5 Chương mới nhất Danh sách chương
Đọc truyện chữ Full
Đọc truyện chữ Full
Đọc truyện chữ Full
Đọc truyện chữ Full