DocTruyenChuFull.Com

Thanh Liên Chi Đỉnh (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Thanh Liên Chi Đỉnh

Thanh Liên Chi Đỉnh

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Thanh Liên Chi Đỉnh truyện chữ Full. Tác giả: Tiếu Thập Nhất Mạc. Nhất cái tu tiên tiểu tộc, tại lịch đại tiên tổ cố gắng dưới, chậm rãi phát triển thành nhất cái Tiên Tộc, đây là nhất cái tiểu gia tộc phát triển lớn mạnh lịch sử, trong lúc đó có ngọt bùi cay đắng, cũng có tranh quyền đoạt lợi.