DocTruyenChuFull.Com

Thần Y Linh Tuyền: Quý Nữ Khí Phi (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Thần Y Linh Tuyền: Quý Nữ Khí Phi

Thần Y Linh Tuyền: Quý Nữ Khí Phi

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Hắn là Cẩm Quốc lãnh huyết Vương gia, bày mưu lập kế, bễ nghễ thiên hạ.

Nàng là hắn Vương phi, đã cứu tính mạng của hắn, hắn lại liền thấy cũng không chịu thấy nàng.