DocTruyenChuFull.Com

Thần Võ Thiên Tôn (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Thần Võ Thiên Tôn

Thần Võ Thiên Tôn

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Thần Võ Thiên Tôn truyện chữ Full. Tiêu Thần trùng sinh, là vạn vật, cũng là chúa tể, từ hư không mà tới, nhấc tay phải trời sập, lật tay hủy Hoàng tuyền. Ta là ma, là thần, là tiên, là người, chân đạp Tiên Đế, quyền đả Ma Tôn, Thái Cổ thần minh cung cấp ta đem ra sử dụng, Hồng Hoang cự thú canh cổng cho ta.

5 Chương mới nhất Danh sách chương