DocTruyenChuFull.Com

Thái Cổ Thần Vương (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Thái Cổ Thần Vương

Thái Cổ Thần Vương

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Thái Cổ Thần Vương truyện chữ Full tác giả Tịnh Vô Ngân. Truyền thuyết, Cửu Thiên Đại Lục lợi hại nhất Võ tu, mỗi đột phá một cảnh giới, liền có thể mở một Tinh Môn, do đó câu thông nhất khỏa Tinh Thần, cho đến, làm cho trên Cửu Trọng Thiên, đều có mình Võ Mệnh Tinh Thần, hóa thân thông thiên triệt địa Thái Cổ Thần Vương.