DocTruyenChuFull.Com

Thái Cổ Kiếm Tôn (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Thái Cổ Kiếm Tôn

Thái Cổ Kiếm Tôn

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Hồng trần ba ngàn trượng, lưu ly nhiễm thiên hương. Quần hùng chung tranh giành, Kiếm Tôn chưởng biến ảo. Kiếm chân lý, vạn năm chi bí, dùng Huyết Hải Vô Nhai đúc lại Đăng Thiên Chi Lộ, dùng ức vạn xương khô lại luyện kiếm đạo kinh thư. Hết thảy đều ở Thái Cổ Kiếm Tôn.