DocTruyenChuFull.Com

Ta Vô Địch Lúc Nào (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Ta Vô Địch Lúc Nào

Ta Vô Địch Lúc Nào

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Ta Vô Địch Lúc Nào truyện chữ. Xuyên qua đến Tu Tiên giới, Trần Bình An cho là chính mình là phàm nhân, thế là chỉ có thể cẩu tại phàm nhân trong tiểu trấn, thanh tịnh sinh hoạt, lại không biết chính mình nuôi gà là phượng hoàng, trong hồ nước cá là Thần Long, liền trong sân tất cả đồ vật, vậy mà đều là thần khí!