DocTruyenChuFull.Com

Ta Có 999 Loại Dị Năng (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Ta Có 999 Loại Dị Năng

Ta Có 999 Loại Dị Năng

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Ta Có 999 Loại Dị Năng truyện chữ Full. Dương Hi trước sau vô pháp tiếp thu muội muội biến thành người thực vật sự thật. Dương Hi sớm tại tám tuổi thời điểm liền thức tỉnh rồi dị năng. Hắn dị năng là “Tróc”, có thể đem người khác dị năng tróc thành dị năng châu.