DocTruyenChuFull.Com

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Đọc truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người truyện chữ Full. Bùi Lăng xuyên không, hoan nghênh sử dụng toàn trí năng tu chân hệ thống! Hệ thống thành công vì ngươi ăn cắp mười khỏa Thối Cốt đan, tu luyện tiếp tục. . .

Ngài lựa chọn tu luyện Vô Danh Công Pháp, trải qua hệ thống giám định, đây là một môn hai người công pháp, hệ thống bắt đầu vì ngài tu luyện, hệ thống kiểm trắc thiếu khuyết đạo lữ, hệ thống ngay tại vì ngài tìm kiếm đạo lữ. . . Thế là, Bùi Lăng trơ mắt nhìn mình chạy tới sát vách tiên tử phòng tu luyện. . .