DocTruyenChuFull.Com

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Đọc truyện Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm truyện chữ Full. Lâm Việt xuyên không bị kẹt tại cùng một ngày 10 vạn năm khi hắn thoát vây là lúc, thế giới bắt đầu run rẩy. Vây ở ngày này mười vạn năm, vô số lặp lại “Hôm nay”, Lâm Việt cũng không biết chính mình giết qua bao nhiêu người.