DocTruyenChuFull.Com

Sư Phụ Của Ta Mỗi Khi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Sư Phụ Của Ta Mỗi Khi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá

Sư Phụ Của Ta Mỗi Khi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Đọc truyện Sư Phụ Của Ta Mỗi Khi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá truyện chữ Full. Từ Phàm kích hoạt hệ thống đạt được tuyệt đỉnh tư chất, còn bị hạn chế tại đại nạn cuối cùng một ngày mới có thể đột phá. Đây không phải để ta làm Tu Chân giới đệ nhất trạch nam sao, mặc dù trước kia ta cũng là trạch nam.

Dị thế giới Cổ phong, với hệ thống hài hước, tu tiên theo cẩu đạo!

5 Chương mới nhất Danh sách chương