DocTruyenChuFull.Com

Sư Huynh Của Ta Quá Cẩn Thận Rồi (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Sư Huynh Của Ta Quá Cẩn Thận Rồi

Sư Huynh Của Ta Quá Cẩn Thận Rồi

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Sư Huynh Của Ta Quá Cẩn Thận Rồi truyện chữ Full. Lý Trường Thọ thành một cái nho nhỏ Luyện Khí sĩ, không có gì khí vận thêm thân, cũng không phải cái gì chú định đại kiếp nạn chi tử, hắn chỉ có một muốn trường sinh bất lão tu tiên. Về độ cẩn thận thì Hàn Lập phải gọi Lý Trường Thọ là sư tổ rồi haha.

Tên khác: Sư huynh a sư huynh truyện chữ, Ta sư huynh thật sự quá vững vàng truyện chữ, Sư huynh ta thực quá ổn trọng