DocTruyenChuFull.Com

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng truyện chữ Full. Vân Lạc Phong - thiên tài y học của Trung Hoa, ngoài ý muốn chết đi, linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân ở đại lục Long Khiếu.