DocTruyenChuFull.Com

Phú Đại Gia Ở Rể - Bùi Nguyên Minh (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Phú Đại Gia Ở Rể - Bùi Nguyên Minh

Phú Đại Gia Ở Rể - Bùi Nguyên Minh

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Đọc truyện Phú Đại Gia Ở Rể truyện Full - Bùi Nguyên Minh. Khi ở rể cuộc sống của Bùi Nguyên Minh không bằng trâu bò. Bổng nhiên có người tìm đến Bùi Nguyên Minh và nói "Cậu cả, Bùi thị có chuyện rồi, mời cậu trở lại chủ trì đại cục". Từ người ở rể không bằng trâu bò thành người thừa kế tỷ đô.