DocTruyenChuFull.Com

Phàm Nhân Tu Tiên (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Phàm Nhân Tu Tiên truyện chữ Full. Hàn Lập - Một người bình thường nhưng lại gặp vô vàn cơ duyên để bước đi trên con đường tu tiên, không phải anh hùng - cũng chẳng phải tiểu nhân, Hàn Lập từng bước khẳng định mình...