DocTruyenChuFull.Com

Nhất Niệm Vĩnh Hằng (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng truyện chữ Full nhân vật Bạch Tiểu Thuần (Dạ Ma). Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.