Chương 1038: Giết

Chương 1037: Chết không thừa nhận

Chương 1036: Ở trước mặt chất vấn

Chương 1035: Căng thẳng của Công Tôn Quyền

Chương 1034: Người chủ sự

Chương 1033: Thích khách

Chương 1032: Cảm giác như thế nào

Chương 1031: Lễ gặp mặt

Chương 1030: Chọn vũ khí

Chương 1029: Hai nam nhân

Chương 1028: Kiếm khí thế gia

Chương 1027: Đánh bay

Chương 1026: Có việc muốn nhờ

Chương 1025: Chỉ dùng một chiêu

Chương 1024: Ngạo Công Tôn Quyền

Chương 1023: Kiếm pháp mạnh nhất