Chương 1219: Tiến vào dãy núi Tuyệt Hàn

Chương 1218: Tập hợp

Chương 1217: Thiên Châu

Chương 1216: Cậu Ẩn cứ để ta

Chương 1215: Bạch Sư Đường

Chương 1214: Đi đến Thiên Hoang

Chương 1213: Thanh Trích Tiên hẹn gặp lại

Chương 1212: Bế quan lần nữa

Chương 1211: Ma Tộc trên tinh lộ

Chương 1210: Giết Ma tộc

Chương 1209: Lấy ma huyết đúc kim thân

Chương 1208: Ma quân ra tay

Chương 1207: Phạt Thiên cửu thức

Chương 1206: Đẫm máu

Chương 1205: Mạnh đến mức đáng sợ

Chương 1204: Ông rất mạnh nhưng tôi cũng có tiến bộ