DocTruyenChuFull.Com

Nghịch Thiên Manh Bảo Yêu Nghiệt Mẫu Thân (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Nghịch Thiên Manh Bảo Yêu Nghiệt Mẫu Thân

Nghịch Thiên Manh Bảo Yêu Nghiệt Mẫu Thân

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Nghịch Thiên Manh Bảo Yêu Nghiệt Mẫu Thân. Mặc gia yêu nghiệt gia chủ bị tín nhiệm người hại chết lúc sau, xuyên qua vì bị sung quân biên cương bảy tháng quận chúa, sinh hạ thiên phú nghịch thiên thiên tài nhi tử.