DocTruyenChuFull.Com

Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời

Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Nam Chủ Bệnh Kiều Sủng Lên Trời truyện chữ Full. Mọi chuyện bắt đầu từ việc thần cách của Tô Yên bỗng một ngày bị rớt. Lại bị một hệ thống  bắt được và yêu cầu cô nếu muốn có lại được thần cách thì cần thực hiện những yêu cầu mong muốn của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu đi trên con đường công lược nam chủ.

5 Chương mới nhất Danh sách chương