DocTruyenChuFull.Com

Mạnh Sư Tại Thượng: Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Mạnh Sư Tại Thượng: Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy

Mạnh Sư Tại Thượng: Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Mạnh Sư Tại Thượng: Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy truyện chữ Full. Xuyên vào tiểu thuyết tu tiên thì chắc chắn phải làm một vai nữ chính xuât sắc nhưng cuối cùng lại bị nam chính xử lý! May mắn thay, nàng lại trọng sinh, trở về lúc nam chính còn nhỏ!