DocTruyenChuFull.Com

Ma Hoàng Tiên Y: Tà Đế Phu Nhân Vừa Oanh Vừa Lạnh (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Ma Hoàng Tiên Y: Tà Đế Phu Nhân Vừa Oanh Vừa Lạnh

Ma Hoàng Tiên Y: Tà Đế Phu Nhân Vừa Oanh Vừa Lạnh

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Ma Hoàng Tiên Y: Tà Đế Phu Nhân Vừa Oanh Vừa Lạnh truyện chữ Full. Phượng Yêu từ nhỏ cha mẹ song vong bị Phượng Thanh Duyệt cướp tiên cốt. Chỉ có kia mắt mù chân tàn Vương gia đối nàng không rời không bỏ. Thế nhân cười rộ phế vật xứng phế vật, trời sinh tuyệt phối, không nghĩ tới Phượng Yêu huyết mạch niết bàn, thức tỉnh bản mạng thần hoàng, một bước lên trời.

5 Chương mới nhất Danh sách chương