DocTruyenChuFull.Com

Luyện Khí 5000 Năm (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Luyện Khí 5000 Năm

Luyện Khí 5000 Năm

Trạng Thái: Đang cập nhật
Chia Sẽ:

Đọc truyện Luyện Khí 5000 Năm truyện chữ Full. Tu luyện gần 5000 năm Phương Vũ, vẫn là không có đột phá Luyện Khí kỳ…… Hắn thật sự chỉ có Luyện Khí kỳ, nhưng các ngươi chớ có chọc hắn!