DocTruyenChuFull.Com

Long Uy Chiền Thần (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Long Uy Chiền Thần

Long Uy Chiền Thần

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Long Uy Chiến Thần truyện chữ Full. Tôi đã yên phận buông súng và không muốn can thiệp vấn đề chiến tranh gì đó nữa. Đừng nói nữa! Uy Tướng, bây giờ biên giới phía tây thực sự đang gặp nguy hiểm. Tôi còn phải cùng vợ đi dự tiệc, không có thời gian để nói chuyện với anh!

5 Chương mới nhất Danh sách chương