DocTruyenChuFull.Com

Linh Vũ Thiên Hạ (VD: '200' hoặc 'chương 200')
Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

Trạng Thái: Full
Chia Sẽ:

Đọc truyện Linh Vũ Thiên Hạ truyện chữ Full. Lục Thiếu Du, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác, nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc.